O muzeum

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu

Widok z góry na Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu.

Położone w sercu województwa lubuskiego, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, uchodzi za perłę lokalnej oferty kulturalnej. Zlokalizowane jest ono na terenie parku o powierzchni niemalże 6 hektarów, zlokalizowanego w widłach dwóch rzek: Obry i Paklicy. Dominującą cześć ekspozycji stanowi imponująca kolekcja portretów trumiennych, które charakteryzują się urozmaiconą proweniencją wyznaniową, będąc unikatowym świadectwem kulturowej obecności i asymilacji różnych grup wyznaniowych na terenach Rzeczpospolitej, trwającej do początków XIX wieku.

Bogata ekspozycja prezentuje również znakomite przykłady sarmackiej obyczajowości sepulkralnej. Umiejętnie połączone elementy inskrypcji oraz różnorodność wizerunków uwydatniają pełnię i różnorodność kulturową danego okresu, z naciskiem na zachodnie rubieże historycznej Polski. Z kolei część wystawy reprezentacyjnej dostarcza zilustrowanej relacji z życia międzyrzeckich pastorów oraz mieszczaństwa, wykorzystując w tym celu starannie dobrany zestaw portretów, co kreuje bogaty obraz codzienności ówczesnych społeczności.

Muzeum szczyci się również bogactwem obiektów numizmatycznych, eksponatów sfragistycznych oraz przykładów mebli i innych przedmiotów z epoki, takich jak ceramika czy militaria. Umożliwia to zagłębienie się w codzienność i obyczaje ludności zamieszkującej te tereny w różnych okresach historycznych, również dzięki eksponowanym księgom oraz dokumentom.

W zakresie tematyki etnograficznej, ekspozycja oddaje w ręce zwiedzających fascynujący świat codziennych zajęć ludzi zamieszkujących te tereny w przeszłości. Uprawa roli, hodowla, rybołówstwo oraz pszczelarstwo stanowią tylko nieliczne przykłady dziedzin, które są obecne w ramach prezentacji. Wystawa etnograficzna, ilustrowana niezwykle interesującą kolekcją strojów ludowych, instrumentów oraz rekonstrukcją izby mieszkalnej z końca XIX wieku, dostarcza przemyślanej narracji dotyczącej lokalnych obyczajów i codziennego życia.

W perspektywie archeologicznej, dzieje Międzyrzecza uwydatnione są poprzez eksponowanie unikatowych znalezisk, wśród których prym wiedzie gemma rzymska Gordiana III oraz szczątki woja z 1094 roku, zachowane niemal w całości. Adiunkt archeologii, dodatkowo wprowadza zwiedzających w kontekst losów Pierwszych Męczenników Polski, wskazując na bliskość lokalizacji dawnego klasztoru, będącego świadkiem dramatycznych wydarzeń historycznych.

Wspomniane ekspozycje, zamknięte w murach Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, kształtują wyjątkową opowieść, która przeplata historię, kulturę i obyczaje, stanowiąc nie tylko atrakcję turystyczną, ale również źródło wiedzy o bogatej przeszłości regionu.